droomstad.jpg

Design thinking

Design thinking is een manier van innoveren waarbij de mens centraal staat. Het integreert de menselijke behoeften met enerzijds technologische mogelijkheden en anderzijds noodzakelijke elementen die nodig zijn voor een succesvolle business case.

Design thinking is een diepgeworteld menselijk proces dat we allemaal van nature hebben, maar dat in loop der jaren ons door ons ‘traditionele systeem’ is afgeleerd. Het is gebaseerd op ons intuïtieve vermogen om patronen te herkennen en daarbij ideeën te ontwikkelen die zowel emotionele als functionele betekenis hebben. In onze snel veranderende wereld ontkomen we er niet aan om naast onze ratio meer en meer te vertrouwen op onze intuïtie.

In tegenstelling tot traditionele stage-gate processen, kan design thinking het best worden gezien als een systeem van overlappende en elkaar beïnvloedende activiteiten, nl. 1. inspiratie, 2. idee vorming en 3. implementatie. Inspiratie komt voort uit het probleem of de droom waarmee we worden geconfronteerd. Idee vorming is het proces van genereren, ontwikkelen en testen van ideeën en concepten. Implementatie is de weg om van een project naar een real-life situatie te komen.

STUDIO.WHY zet design thinking in om klanten te laten zien hoe de wereld er over 5 jaar mogelijk uit kan zien en hoe de roapmap eruit ziet om daar te komen. Binnen onze methodieken maken we gebruik van business model prototyping, data visualisatie, innovatie strategie, organisatie ontwerp en kwalitatief & kwantitatief onderzoek. Zoals gezegd staat daarbij altijd de klant van onze klant centraal. In korte iteraties, evaluaties en heroverwegingen werken we naar de uiteindelijke oplossing.

Ons doel is het leveren van nieuwe, innovatieve, passende, bruikbare en concrete oplossingen voor groei. Schaalbare oplossingen met draagvlak in de markt en een positieve business case.

intro DSC_0122.jpg

studio.why Action learning


Voor alle stakeholders, jonge talenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, is STUDIO.WHY dan ook een leeromgeving voor ondernemend denken en ondernemend handelen.

We leren we door te doen. Door middel van onze serious games, dagen we onze multidisciplinaire teams niet allen uit om een probleem op te lossen, we vragen hen om vast te stellen wat het probleem werkelijk is. De teams starten in het veld, waar ze zich inleven en echte menselijke behoeften blootleggen die ze willen gaan aanpakken. Van daaruit wordt in een iteratief proces gewerkt richting een reeks mogelijke oplossingen die worden doorontwikkeld en omgezet in prototypes om mee te worden teruggenomen naar veld om daar weer onder echte mensen te worden getest. In dit proces van ‘action learning’ waarbij ervaring per iteratie wordt ontwikkeld, doorlopen de teams zoveel cycli als binnen een project mogelijk. Elke cyclus creëert sterkere inzichten en onverwachte oplossingen.