SHIFT HAPPENS

We leven in een veranderende wereld. De impact van nieuwe technologie en digitalisering maar ook urbanisatie en de enorme sociaal-maatschappelijke verschuivingen maken onze wereld steeds complexer en zorgen er voor dat oorzaak en gevolg niet meer logisch met elkaar verbonden zijn. Succes of falen binnen deze continue veranderende omgeving wordt meer dan ooit bepaald door de mate waarin je in staat bent om je aan te passen.

Er zijn talenten nodig die leiding kunnen geven aan en binnen dit nieuwe systeem van permanente verandering. Maar ook talenten die zichzelf goed kennen en in staat zijn in een veranderende wereld zich voortdurend weer opnieuw uit te vinden om van waarde te kunnen zijn voor zijn of haar omgeving.

 

“iedereen wordt ondernemer van zijn eigen arbeid!”

 

lineair vs exponentieel

skills

leiden (= een talent): in staat een groep mensen richting te geven, in tijden van turbulentie zekerheid/rust geven, het punt op de horizon waar we naar toe gaan.

team-casten: om deze uitdagende visie te krijgen hebben we de juiste mensen nodig die slimmer zijn dan ik. het team bepaald de invulling van de rollen mee. intuitief aanvoelen wat iemands talenten/competenties zijn.

ontwikkeling coachen: we weten waar we naar toe gaan, met allemaal een rol.... leer zo veel mogelijk als je kunt. geef vrijheid. het leren moet zijn om je rol beter te vervullen.

investeren: geeft minimale resources: geld, tijd, besteding.

 

teams veranderen continue

Ook meer dan ooit heeft de huidige generatie jongeren, de generatie.Y, ondernemende ambities. Zich bewust van de noodzaak van een duurzame maatschappij voelen zij bovendien steeds meer de behoeft om samen te creëren. Niet meer solo leiderschap, maar het verbinden van netwerken en het inzetten van talent en niet langer de traditionele hiërarchie, maar korte lijnen en vriendschap vormen daarbij de drijvende kracht.

 

Nu onze economische en maatschappelijke ontwikkeling niet een rechte lijn maar een exponentiele lijn blijkt te zijn, blijken traditionele organisatievormen niet meer te volstaan.

 

Stimulering van creativiteit en ondernemerschap is de weg naar nieuwe arbeid.

Bovendien leidt de klassieke drang van ‘bestaande’ bedrijven naar optimalisatie er toe dat er nauwelijks nog nieuwe banen worden gecreëerd bij ‘bestaande’ bedrijven. Sterker nog, het aantal bestaande arbeidsplaatsen (bestaande werkgelegenheid) zal hierdoor afnemen.

Om mensen in het arbeidsproces te houden - of terug te laten keren - is nieuwe arbeid een must. Dit gaat niet komen van bestaande bedrijven.

 

Nee nieuw werk wordt niet gecreëerd van bovenaf, nieuw werk komt van onderaf…. MENSEN creëren werk !

Het is dus zaak om het initiatief in eigen handen te nemen. Als jouw omgeving je geen zekerheid beidt dan creëer jij je eigen zekerheid. En daar heb je niets bijzonders voor nodig. De meest creatieve ideeën ontstaan juist als we weinig middelen hebben. Als je écht ergens voor gaat vind je een weg.
 

  •  Empirisch redeneren: Hoe bewijs ik dit?
  •  Kwantitatief redeneren: Hoe kan ik dit meten, vergelijken of weergeven?
  •  Communiceren: Hoe kan ik informatie vergaren, uitdrukken, presenteren?
  •  Sociaal redeneren: Wat zijn de perspectieven van anderen hierop?
  •  Persoonlijke kwaliteiten: Wat breng ik mee in dit proces?

 

ondernemend, creatief, nieuwsgierig, moedig en betrokken?

 

<TRANSITION WITH CAPITAL.Y>